โปรโมชั่น..การเดินทางเป็นหมู่คณะ ประชุมสัมมนา

ไชยเชษฐ์รีสอร์ท สามารถจัดกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อช่วยให้คุณได้ใช้วันหยุดพักผ่อนอย่างคุ้มค่า สัมผัสประสบการณ์ และมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติบนเกาะช้างได้อย่างเต็มที่ รายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ โทร.(+66)39-510-595 , (+66)91-429-4559 , (+66)93-116-6636 

หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางเพจ เฟสบุค "ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง"