ห้องประชุมไชยเชษฐ์

การจัดประชุมสัมมนา และคณะทัวร์

หากคุณกำลังวางแผนที่จะจัดการประชุมสัมมนารีสอร์ทริมทะเล และกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ 
ห้องประชุมไชยเชษฐ์ สามารถจัดประชุมสัมมนา รองรับลูกค้าได้สูงสุดจำนวน 150 ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือจองห้องประชุมไชยเชษฐ์ได้ที่ โทร.(+66)39-510-595 , (+66)91-429-4559 , (+66)93-116-6636